In mijn eigen leven heb ik verschillende keren te maken gekregen met verliessituaties. Ik begreep mijn eigen reacties niet en had het gevoel dat anderen mij ook niet begrepen en/ of konden helpen.

Door verschillende verliessituaties op de basisschool waar ik werkte had ik het gevoel dat ik heel goed wist wat goed was om te doen. Ik kon het echter nergens op staven. Daardoor ontstond bij mij de behoefte om mij er in te gaan verdiepen. Door verschillen cursussen maar vooral de opleiding ‘Omgaan met Verlies’ ben ik mij, samen met de ervaringen die ik zelf had, gaan ontwikkelen als rouwbegeleider en verliesconsulent.

Rouwen is een proces. Je begrijpt je eigen reacties vaak niet. De betekenis ervan is onduidelijk. Het vraagt veel energie en tijd om weer veerkracht te krijgen en het verlies in je nieuwe situatie vorm te geven. Het zoeken naar woorden hiervoor gaat gepaard met veel emoties.

Symbolen, creatieve werkvormen, gespreks- en schrijfopdrachten kunnen je helpen hieraan vorm en betekenis te geven. Zo heb ik het zelf ervaren met mijn eigen verliezen. Het zijn bovenstaande vormen en deskundige begeleiding die voor mij de basis zijn voor het werken rondom rouw.

Minke

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs
Training ‘Jong Verlies’ Riet Fiddelaers- Jaspers en Sabine Noten
Opleiding ‘Omgaan met Verlies’ Riet- Fiddelaers- Jaspers en Sabine Noten

Werkervaring

Mijn praktijk bestaat sinds 2008. Er zijn vel vormen van begeleiding mogelijk doordat ik alle jaren uiteenlopende trainingen heb gevolgd bij genormeerde organisaties. Tijdens deze trainingen doe ik ervaringen op die relevant zijn voor mijzelf maar ook voor mijn cliënten.

Met onderstaande doelgroepen heb ik ervaring:
Individuele rouwbegeleidingen kinderen en volwassenen.
Individuele begeleiding rondom verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Processen rondom verlies begeleiden in complexe situaties bij scholen en instellingen.

Huidige werkzaamheden

Naast mijn praktijk werk ik bij de Koninklijke Auris groep als teamleider voor de Dienstverlening waar leerlingen met een spraak/taal stoornis of gehoorbeperking begeleiding krijgen.

Categorieën: Verliesbegeleiding