Soms is het fijn om je ervaringen te delen met anderen.
Het ontmoeten van lotgenoten,het uitwisselen van
dezelfde ervaringen en (h)erkenning van emoties zijn
sleutelwoorden in je verwerkingsproces.

De lotgenotengroepen zijn bedoeld voor mensen
met dezelfde verlieservaringen.
Er zijn groepen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Foto : Bij werken met groepen maak ik gebruik van symbolen die een relatie hebben met de doelgroep.