Visie

Rouwen is een proces. Je begrijpt je eigen reacties vaak niet. De betekenis ervan is onduidelijk. Het vraagt veel energie en tijd om weer veerkracht te krijgen en het verlies in je nieuwe situatie vorm te geven. Het zoeken naar woorden hiervoor gaat gepaard met veel emoties. Symbolen, creatieve werkvormen, gepreks- en schrijfopdrachten kunnen je helpen hieraan vorm en betekenis te geven. Zo heb ik het zelf ervaren met mijn eigen verliezen. Het zijn bovenstaande vormen en deskundige begeleiding die voor mij de basis zijn voor het werken rondom rouw.

 Opleiding:
Leerkracht basisonderwijs
Training 'Jong Verlies' Riet Fiddelaers- Jaspers en Sabine Noten
Opleiding 'Omgaan met Verlies' Riet- Fiddelaers- Jaspers en Sabine Noten
Kids'Skills
Kanjerlicentie - A

Werkervaring:
"Kinderen rond het sterfbed' Integraal kankercentrum Zuid
'Omgaan met verdriet' voor leerkrachten Nutsbasischool Burgst
'Omgaan met verdriet' voor ouders communicanten parochie St. Laurentius
Individuele rouwbegeleidingen kinderen, volwassenen
"Omgaan met verdriet voor ouderen" in wijk Heuvel in Breda

Huidige werkzaamheden:
Leerkracht NBS Burgst
TOM- trainer basisonderwijs
Trainer REMWEG-methode
Kanjertrainer basisonderwijs
Trainer Kids'Skills
Werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam